top of page

Nettisivuprojekti Susanna Sivonen


Nettisivuprojekti Susanna Sivosen kanssa alkoi kesällä 2017, jolloin kävimme ensimmäistä kertaa läpi Susannan silloisiin sivuihin liittyneitä ongelmia sekä millaisia asioita uusilta sivuilta pitäisi löytyä. Näiden keskustelujen pohjalta summasin eri julkaisujärjestelmien plussia ja miinuksia Susannalle. Projekti käynnistyi siis konsultaatiolla ja toimintasuosituksilla.

Konsultoinnin jälkeen Susanna suunnitteli uusien sivujen perusrungon, joka rakentui hänen tuoreen palvelu-uudistuksen ympärille. Kun sivujen perusrunko oli mietitty ja kasassa, siirtyi sivusto minun työpöydälle työn loppuunsaattamista varten. Suunnittelin ja rakensin sivujen toiminnallisuudet ja viilasin yksityiskohdat kuntoon. Yksi tärkeä tavoite uusilla sivuilla oli tuoda selvästi esiin niin vanhat kuin uudetkin palvelut. En halunnut tehdä perinteisiä esittelysivuja eri palveluille, vaan etusivun palveluiden kuvakkeet avaavat kyseisen aiheen työnäytteitä. Näin palvelut voidaan esitellä kiinnostavasti ja lukija saa konkreettisen käsityksen mistä missäkin palvelussa on kyse.

Minun tekemät sivut rakentuvat usein tarkasti valittujen valokuvien, videoiden ja grafiikan varaan. Hyvin usein kuvaan myös itse sivuilla tarvitsemani kuvat. Susannan sivuille sain kuitenkin valtavasti kuoseja, grafiikkaa ja kuvia suoraan Susannalta. Tämä nopeutti sivujen tekemistä ja auttoi valtavasti sivujen ulkoasun kanssa, koska käytössä oli iso määrä tyylikästä grafiikkaa, jota pystyi sellaisenaan hyödyntämään sivuilla. Lopulta sivuille taisi jäädä vain yksi minun kuvaama valokuva.

Halusin nostaa tämän projektin esiin blogissani, koska tästä käy hyvin ilmi kuinka erilaisia kaikki sivustoprojektit ovat. Joillekin sivuille pitää tuottaa paljon sisältöä, toisille puolestaan miettiä toimivinta rakennetta ja joskus työläin vaihe on jokin ihan muu. Sivujen julkaisujärjestelmissäkin on eroja, mutta lopulta nettisivut ovat yksi viestintäkanava, joten tärkeämpää on miettiä sivun sisältöä ja miten asiat sivuilla esitetään. Tästä syystä sivujen suunnittelussa on hyötyä myös liiketoiminnan ymmärtämisestä sekä myynnin ja markkinoinnin tuntemisesta. Itse olen kokenut näistä kaikista olevan suunnattoman paljon hyötyä minulle.

 

Tarvitsetko uutta sisältöä sivuillesi tai kokonaan uudet kotisivut? Keskustellaan tarkemmin: moi@harrirauhanummi.com

SaveSaveSave

bottom of page