top of page

Hyvien kuvien merkitys kotisivuilla


Kunnallisalan kehittämissäätiö on teettänyt mielenkiintoisen selvityksen, jossa on arvioitu liki kolmensadan kunnan kotisivut. Selvityksessä kotisivujen tyypillisiksi ongelmakohdiksi tunnistettiin toimimattomat linkit, huonolaatuiset kuvat ja epäselvä teksti. Sen sijaan hyviltä kotisivuilta tunnistettiin seuraavia piirteitä:

"Kuvien tulisi olla monipuolisia, tukea viestintää ja tuoda parhaimmillaan lisätietoa. Esittelyvideot ovat hyvä tapa näyttää, millainen kunta on, mikä on kunnalle tunnusomaista ja miksi sinne kannattaisi muuttaa tai matkustaa."

Tulokset pätevät myös muihin kuin kuntien kotisivuihin. Olen kirjoituksissani usein korostanut hyvien valokuvien merkitystä nettisivuilla. Valokuva välittää aina jonkin viestin, joten hyvän valokuvan määritelmä vaihtelee asiayhteyden mukaan. Yritys voi ostaa kotisivuilleen teknisesti laadukkaat valokuvat kuvapankista, mutta lopputulemana voi silti olla huonolaatuiset sivut - kuvapankkikuvat eivät viesti aitoa kuvaa yrityksestä.

Onkin tärkeää ymmärtää kuvien viestinnällinen merkitys kotisivuilla. Toisinaan minulta kotisivut tilanneilla asiakkailla on toimittaa sopivat kuvat nettisivuille, mutta usein iso osa työstä on kuvamaailman miettimistä ja tuottamista uusille sivuille. Kotisivujen kuvamaailmaan panostaminen kannattaa, sillä yhä harvemmin ihmiset jaksavat lukea pitkiä tekstejä. Yli 50% nettiliikenteestä on nykyisin mobiililaitteilla, joten kuvien ja tiiviiden tekstien yhdistäminen toimii hyvin myös pieniltä näytöiltä tietoa haettaessa.

Loppuun vielä muutama esimerkki toteuttamistani kotisivuista:

 

Ota yhteyttä jos tarvitset uudet sivut tai uusia kuvia ja videoita nykyisille sivuillesi: moi@harrirauhanummi.com | 040 525 6261

bottom of page